Dr. Laporte

Contactgegevens Wegbeschrijving Dr Laporte

Lichamelijke Schade Evaluatie

Medische Expertisen.

Dr. Laporte biedt zijn expertise aan in volgende domeinen:

Het evalueren van lichamelijke letsels en begroting van blijvende invaliditeit en werkonbekwaamheid na ongevallen ( verkeersongevallen, arbeidsongevallen, sportongevallen, privaatongevallen ).
Begeleiding in medische sociale wetgeving ( mutualiteit, RVA, RIZIV, Fonds voor beroepsziekten, rijvaardigheidsproblematiek ).

Dr. Laporte treedt op als:

Raadgevend geneesheer bij betwistingen voor Rechtbanken en bij betwisting met sociale instanties of verzekeringsmaatschappijen.
Gerechtelijke Deskundige voor diverse Rechtbanken (arbeidsrechtbanken, arbeidshof, politierechtbanken, rechtbanken van koophandel, hof van beroep)

E-mail : secretariaat@laporte.be